fbpx
01

UPIS U AUTO ŠKOLU

Za upis u auto školu Čigra je pre svega potrebna dobra volja i želja da postanete školovan i bezbedan vozač u saobraćaju. Nakon toga je potrebno da donesete važeću ličnu kartu i vozačku dozvolu (ko je poseduje) u naše prostorije na Novom Beogradu i odaberete željenu kategoriju za koju želite da se obučavate. Upis u auto školu Čigra takođe možete obaviti i putem našeg sajta na stranici Online upis
02

TEORIJSKA OBUKA

Zakonom o bezbednosti saobraćaja RS propisana je obavezna teorijska nastava za vozače B kategorije u trajanju od 40 nastavnih časova(30n/h predavanja i 10 časova vežbanja svih saobraćajnih situacija) i to po najviše 3 n/h dnevno u trajanju od po 45 minuta. Uslovi za upis kandidata na teorijski deo obuke je da ima navršenih 16 godina i važeću ličnu kartu. Naš cilj je da vam obezbedimo sve mogućnosti za sigurnu obuku,i po tom pitanju činimo sve kako bi naši polaznici bili najzadovoljniji. Na našem sajtu imate mogućnost pristupa ispitnim pitanjima u pdf formatu,koji su namenjeni za vežbanje i proveru znanjakao i dokument o bezbednosti saobraćaja na putevima.
03

TEORIJSKI ISPIT

Teorijski ispit kandidata za vozače polaže se u auto školi “ČIGRA” najranije deset dana nakon završetka teorijske nastave u unapred utvrđenim terminima koje određuje MUP i to uvek u prepodnevnim časovima. Cilj teorijskog ispita je da se proveri stečeno znanje i poveže sa realnim situacijama. Ispit se polaže na kompjuteru, a svaki kandidat aktivira softver pomoću jedinstvene lozinke čijim pokretanjem se generiše jedinstvena kombinacija pitanja samo za tog kandidata. Teorijski test se sastoji iz 41 pitanja, a ispit traje 60 minuta. Za uspešno polaganje neophodno je ostvariti minimum 85%, odnosno osvojiti 85 poena. Odmah nakon potvrđivanja završetka ispita bićete obavešteni o rezultatima. Na ispit je neophodno poneti važeću ličnu kartu kako bi članovi komisije utvrdili identitet.
04

LEKARSKI PREGLED

Da bi se započela praktična obuka vozača obavezno je da kandidat poseduje važeće lekarsko uverenje za kategoriju za koju se obučava. Lekarski pregled za kategorije A i B uključuje: Pregled oftalmologa, Pregled neuropsihijatra, Pregled psihologa, Pregled lekara opšte medicine ili specijaliste medicine rada Lekarski pregled za profesionalne vozače (kategorije C, D, E) uključuje: Laboratorijske analize (kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, šećer u krvi), Pregled oftalmologa, Pregled neuropsihijatra, Pregled psihologa, EKG, Pregled lekara opšte medicine ili specijaliste medicine rada
05

PRAKTIČNA OBUKA

Uslov za otpočinjanje praktične obuke jeste da posedujete:
  • Važeće lekarsko uverenje
  • Potvrdu o položenom teorijskom ispitu
Praktična obuka kandidata izvodi se radi sticanja praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Trajanje praktične obuke je 40 časova od po 45 minuta i nije moguće imati više od dva časa praktične obuke u jednom kalendarskom danu. Praktična obuka kandidata se sprovodi na uređenom poligonu za praktičnu obuku vozača i na javnom putu u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja.
06

PRVA POMOĆ

Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći moguće je obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave vožnje, a organizaciju u vezi obuke i polaganja vrše: Crveni krst, Hitna pomoć Beograd i od skoro Dom zdravlja Dr. Ristić. Obuka za prvu pomoć se sastoji iz 8 časova teorijske i praktične nastave. obuka se vrši ili u izabranoj auto školi ili u nekom od domova zdravlja koji ima licencirane predavače-ispitivače. Na osnovu organizacije same nastave ona se može izvršiti u toku jednog ili više dana dok se polaganje obavlja narednog dana. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Za pozitivno položen ispit kandidatu je nepohodno 65 od 100 bodova na teorijskom ispitu. Teorijski ispit poseduje 20 pitanja i traje 45 minuta. Nakon položenog teorijskog ispita pristupa se praktičnom ispitu izvlačenjem jednog pitanja i demonstriranjem veština koje je kandidat savladao. Kao i kod teorijskog ispita i ovde je potrebno sakupiti minimum 65 bodova od ukupnih 100. Po uspešno položenom ispitu polaznici dobijaju potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći koju prilažu uz dokumentaciju za polaganje vozačkog ispita.
07

PRAKTIČNI ISPIT

Uslovi za sticanje prava na polaganje praktičnog ispita su:
  • Navršenih 17 godina
  • Važeće lekarsko uverenje
  • Potvrdu o završetku praktične obuke
  • Važeća lična karta
Na praktičnom ispitu pokazujete znanje i veštine koje ste stekli za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Ispit se sastoji iz dva dela i to: izvođenja poligonskih radnji sa vozilom i vožnje u naselju u uslovima slabog,srednjeg i jakog inteziteta saobraćaja.
08

PREUZIMANJE UVERENJA

Nakon položenog praktičnog dela ispita potrebno je još preuzeti uverenje od strane auto škole Čigra, minimum dan nakon polaganja i prethodno izmirenih svih dugovanja prema školi. Sa tim papirima otići u Ljermontovu radi predavanja za probnu vozačku dozvolu.
09

PREUZIMANJE PROBNE DOZVOLE

Nakon preuzimanja uverenja iz auto škole i uplaćivanjem svih administrativnih taksi za izdavanje dozvole, potrebno je i fotografisati se kako bi se ta slika koristila u samoj vozačkoj. Sva pravila i zabrane probne dozvole možete detaljno pročitati na našoj stranici Probna vozačka dozvola
TOP