fbpx

Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg. Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Osposobljavanje se satoji od 7 m/č. Polaže se praktični deo ispita.

Kandidat IMA C kategoriju:

  • Teorijska obuka (0)

  • Praktična obuka (7)

    45.500,00 dinara
  • TEST

  • VOŽNJA + taksa MUP-a

    8.000,00 dinara
TOP