fbpx

SVI POLAZNICI ZA B KATEGORIJU DOBIJAJU GRATIS LEKARSKO UVERENJE!!!

A1 KATEGORIJA

A2 KATEGORIJA

A KATEGORIJA

Kandidat ima AM kategoriju

 • Teorijska obuka (0)

 • Praktična obuka (7)

  14.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat ima AM kategoriju

 • Teorijska obuka (0)

 • Praktična obuka (14)

  28.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat ima AM kategoriju

 • Teorijska obuka (0)

 • Praktična obuka (20)

  40.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat IMA: B, C, D, F, M

 • Teorijska obuka (5+2)

  7.000,00 dinara
 • Praktična obuka (20)

  40.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat IMA: B, C, D, F, M

 • Teorijska obuka (5+2)

  7.000,00 dinara
 • Praktična obuka (30)

  60.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat IMA: B, C, D, F, M

 • Teorijska obuka (5+2)

  7.000,00 dinara
 • Praktična obuka (40)

  80.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat NEMA vozačku dozvolu

 • Teorijska obuka (30+10)

  18.000,00 dinara
 • Praktična obuka (20)

  40.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat NEMA vozačku dozvolu

 • Teorijska obuka (30+10)

  18.000,00 dinara
 • Praktična obuka (30)

  60.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat NEMA vozačku dozvolu

 • Teorijska obuka (30+10)

  18.000,00 dinara
 • Teorijska obuka (40)

  80.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Ako kandidat NE POSEDUJE vozačku dozvolu

 • Teorijska obuka (30+10)

  18.000,00 dinara
 • Praktična obuka (30+10)

  72.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat IMA neku od kategorija: AM, A1, A2, A

 • Teorijska obuka (5+2)

  4.200,00 dinara
 • Praktična obuka (35)

  63.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat IMA neku od kategorija: B, BE

 • Teorijska obuka (5+2)

  14.000,00 dinara
 • Praktična obuka (15)

  67.500,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  6.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  7.000,00 dinara

Kandidat IMA neku od kategorija: C1, C1E

 • Teorijska obuka (0)

 • Praktična obuka (7)

  31.500,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  6.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  7.000,00 dinara

Kandidat IMA C kategoriju:

 • Teorijska obuka (0)

 • Praktična obuka (7)

  45.500,00 dinara
 • TEST

 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  8.000,00 dinara
 • DOPUNSKI ČAS TEORIJE

  600,00 dinara
 • DOPUNSKI ČAS A1, A2 i A KATEGORIJE

  1.500,00 dinara
 • DOPUNSKI ČAS - B KATEGORIJA

  1.800,00 dinara
 • DOPUNSKI ČAS - C KATEGORIJA

  4.500,00 dinara
 • DOPUNSKI ČAS - CE KATEGORIJA

  6.500,00 dinara

Polaganje prve pomoći

 • Teorijska obuka + polaganje

  5.000,00 dinara
  Obuka i polaganje se vrši u prostorijama auto škole Čigra.
TOP