fbpx

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 17 godina života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Praktični deo ispita možete polagati sa navršenih 18.godina.

Kandidat ima
AM kategoriju

 • Teorijska obuka (0)

 • Praktična obuka (14)

  30.800,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

 • Teorijska obuka (5+2)

  8.400,00 dinara
 • Praktična obuka (30)

  66.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Ako kandidat NE POSEDUJE
vozačku dozvolu

 • Teorijska obuka (30+10)

  18.000,00 dinara
 • Praktična obuka (30)

  66.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
TOP