fbpx

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW. Za upis je potrebna lična karta i navršene 23 godine života. Polaže se teorijski deo ispita. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Sa navršene 24 godine, kandidat stiče pravo da polaže praktični deo ispita. Kandidat može polagati za vozača A kategorije i ako A2 kategoriju poseduje najmanje 2 godine.
Navedene kategorije možete polagati bez posedovanja bilo koje prethodne vozačke dozvole, pri čemu ste obavezni da odslušate predviđeni broj časova teorijske nastave i da odslušate i položite Prvu pomoć koja je organizovana u našoj školi.

Ukoliko posedujete neku od vozačkih dozvola drugih kategorija, osposobljavanje traje kraće.

Kandidat ima
AM kategoriju

 • Teorijska obuka (0)

 • Praktična obuka (20)

  40.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Kandidat IMA neku od kategorija:
B1,B,BE,C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE, F, M

 • Teorijska obuka (5+2)

  7.000,00 dinara
 • Praktična obuka (40)

  80.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Ako kandidat NE POSEDUJE
vozačku dozvolu

 • Teorijska obuka (30+10)

  18.000,00 dinara
 • Praktična obuka (40)

  80.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
TOP