fbpx

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 16 godina života. Osposobljavanje se sastoji od 40 časova teorijske nastave i 40 m/č vožnje. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu AM ili A kategorije, idu na skraćeno praktično osposobljavanje od 20 m/č. Za praktično osposobljavanje potrebno je lekarsko uverenje. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine.

Kandidat IMA neku od kategorija: AM, A1, A2, A

 • Teorijska obuka (5+2)

  4.200,00 dinara
 • Praktična obuka (35)

  63.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara

Ako kandidat NE POSEDUJE vozačku dozvolu

 • Teorijska obuka (30+10)

  18.000,00 dinara
 • Praktična obuka (30+10)

  72.000,00 dinara
 • TEST + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
 • VOŽNJA + taksa MUP-a

  5.000,00 dinara
TOP